Tag Archives: teknologer

Clinical Laboratory teknologer og teknikere: Career Opportunities

   Av Mike ClarkThe technologist arbeid innebærer å oppdage, diagnostisere og behandle sykdom. Den inkluderer slike områder som bakteriologiske, biologiske, kjemiske, hematologiske, Immunologisk og mikroskopiske testprosedyrer. Teknikere utføre mindre komplekse tester og laboratorie-prosedyrer. I 2004 var det om lag 302.000 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nuclear Medicine teknologer: Career Opportunities

   Av Mike ClarkNuclear Medisin teknologer håndtere medisinsk utstyr, administrere radiofarmaka til pasientene, og observere egenskapene og funksjonene til de aktuelle vev eller organer. De skaper diagnostiske bilder ved hjelp av kameraer som gjenkjenner og kartlegge radioaktive stoffet i en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cardiovascular teknologer og teknikere: Career Opportunities

   Av Mike ClarkCardiovascular teknologer og teknikere er assistenter til leger som diagnostisere og behandle hjertesvikt (hjerte) og perifer vaskulær (blodkar) plager. Det er 3 områder som de kan spesialisere inne: invasiv kardiologi, ekkokardiografi og vaskulære teknologi. Utenom dette tekniske … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment