Tag Archives: hjelpere

sykepleie, psykiatriske og hjem Helse hjelpere: Career Opportunities

   Av Mike ClarkNurseshjelpere og psykiatriske hjelpere gir veiledet omsorg for fysisk syk, mentalt syk, skadet, funksjonshemmede eller syke mennesker på sykehus, pleie boliger og institusjoner. Hjem helse hjelpere utfører lignende oppgaver i patient hjem. Medhjelpere å ta patient temperatur, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

fysioterapeut assistenter og hjelpere: Career Opportunities

   Av Mike ClarkPhysical Terapeut assistenter og hjelpere arbeider med en oppfølging av fysioterapeut til å utføre deler av fysioterapien prosedyrer og beslektede oppgaver valgt av veileder PT. Deres arbeid omfatter øvelser, massasje, elektrisk stimulering, parafin bad, varme og kalde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Personal og Home Care hjelpere: Career Opportunities

   Av Mike ClarkPersonal og Home Care hjelpere arbeider i pasienterhjem og rom, noe som hjelper funksjonshemmede, eldre, syke og psykisk utviklingshemmede og forstyrrede personer bor i sine egne hjem eller i bolig pleie fasiliteter. De gir housekeeping og rutine … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment