Tag Archives: Operative

operasjonsrom Kirurgiske Laken er ikke bare en Piece Of Klesvask

   Gary GordonIn i helsesektoren, hygiene og infeksjonskontroll er svært viktig og riktig omsorg og hvitvasking av OR kirurgisk laken er en viktig faktor i disse områdene. Anslagsvis 6 billion pounds of O.R. kirurgisk laken blir brukt hvert år i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

operasjonsrom Tabell Pads-Gel Tools For riktig Surgical Patient Placement

   Av Stephen LambOperating rom tabellen pads er store kirurgiske verktøy som brukes til å oppnå riktig pasient posisjonering under operasjonen. Pasient posisjonering er en viktig del av kirurgiske prosedyrer, og dersom ikke utført riktig, kan det oppstå alvorlige komplikasjoner … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment