Tag Archives: 12

12 tips Get Your Baby Å Sove

   Av Aaron VidgeonGetting en baby å justere til en normal søvn tidsplan kan bli en utfordring for nye foreldre. Nedenfor finner du en rekke tips som skal hjelpe deg å få babyen til en skikkelig søvn mønster og tillater … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

New Age Spirituality – Inspirational Stories (Part 12 )

   Swami VivekanandaInactivity bør unngås av alle midler. Aktivitet betyr alltid motstand. Motstå alle onder, mental og fysisk, og når du har klart å motstå, vil da ro komme. Det er veldig lett å si, “Hate ingen, ikke motstå det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

12 tvingende Evidences at Bibelen er sann

   Av Rob VandeWegheIs Bibelen sann? Kan vi stole på tekstene vi leser i dag? Bekrefter arkeologi Bibelens historier? Mye som er skrevet om bevis for historisk pålitelighet av Bibelen og / eller å bevise at den ikke kan stole … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

New Age Spirituality Inspirational Quotes (Part 12 )

   Av Vish Writer / Swami VivekanandaWe må ha et tak på den åndelige og verdslige utdanning av nasjonene. Forstår du at … Opplæringen som du får nå har noen gode poeng, men det har en enorm ulempe som er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Den bibelske røtter Of The 12 Steps

   Av David Markit har ofte vært antatt at de 12 trinn er originale ideer brakt til menneskeheten gjennom tanke og tale av Bill Wilson. Det faktum at Wilson attributter dem til pastor Sam Shoemaker har aldri stanset medlemskap i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment